O enuréze

Proč čůráme?

Každý člověk má ledviny. Ty pomáhají odstraňovat škodlivé látky z těla tak, že je v podobě moči pošlou do močového měchýře. Když se měchýř naplní, tělo vyšle signál, abychom se šli vyčůrat a vyprázdnil tak plný močový měchýř.

Proč se dítě počůrává? A vyroste z toho?

„On z toho vyroste,“ říkávají často příbuzní, kamarádi a známí, pokud se dítě školkového věku stále v noci počůrává. Mimovolné vyprazdňování močového měchýře během spánku provází děti už od narození. Jde o přirozený biologický jev způsobený „dozráváním“ funkcí močového měchýře a nervové soustavy.

Pokud dítě nikdy nezažilo období, kdy by v noci vydrželo suché déle než půl roku, mluvíme o takzvané primární enuréze. Ta může být zapříčiněna více faktory:

Schopnost kontrolovat tvorbu moči se vyvíjí postupně, například jako řeč – u někoho dříve, u někoho později. Primární noční enuréza je nekontrolovatelný únik moči, který může trvat i po pátém roce života dítěte. V tomto věku je vhodné konzultovat problémy u praktického dětského lékaře. Jde nicméně o velmi časté obtíže, po alergiích se jedná o druhý nejčastější problém malých dívek a chlapců.

Pokud dítě už prožilo déle než půl rok bez nočního počůrávání, a nyní opět neudrží postel suchou, mluvíme o takzvané sekundární enuréze. V tomto případě je určitě namístě vyhledat lékaře. Noční počůrávání může být projevem onemocnění, ale i neschopností dítěte zpracovat výrazné změny, které se v jeho životě dějí (např. příchod sourozence či nástup do školky). Možné příčiny je potřeba odlišit.

Proč je důležité enurézu řešit

Noční počůrávání nijak neohrožuje fyzické zdraví a vývoj dítěte. Jde však o značnou psychickou zátěž nejenom pro dítě samotné, ale i pro celou rodinu. Dívky i chlapci se za enurézu stydí a mají strach z jejího odhalení. Dítě, které trápí noční úniky moči, například nechce spát u kamaráda nebo jezdit na školu v přírodě.

Výzkumy prokázaly, že tyto děti trpí pocitem snížené sebejistoty a sebedůvěry, jsou smutné, rozzlobené, depresivní, hůř navazují kontakty s jinými dětmi a mají problémy s plněním školních povinností. Samotné děti označily noční počůrávání za třetí nejvíce stresující faktor ihned po rozvodu a hádkách rodičů.

Úniky moči pochopitelně také často ovlivňují kvalitu spánku dítěte (i rodiče), což vede k větší únavě během dne. To se promítá do nejrůznějších aktivit našich potomků a případně i do jejich školních výsledků.

Proč někteří rodiče enurézu přehlížejí

V dnešní době je na nás všechny vyvíjen výrazný tlak, což se samozřejmě týká i rodičů. Máme pak dojem, že naše děti musí být jako ze škatulky a zapadat do všech možných tabulek. Jako rodiče se můžeme dostat do situace, kdy se snažíme naše dítě mermomocí zbavit plen, ale nedaří se nám to.

A jestliže vyzkoušíme všechno možné a nic nezabírá, spokojíme se nakonec s tradovaným vysvětlením, že dítě potřebuje čas a vyroste z toho. Jenže jde o chybu. Za enurézu bychom se neměli stydět, protože jde o diagnózu, a proto patří do rukou odborníka.

Je proto vhodné dané téma probrat s praktickým dětským lékařem, který nás případně odkáže na dětského urologa. Rozhodně nepatříme mezi špatné nebo neschopné rodiče, pokud se naše dítě v noci počůrává. Až 20 % pětiletých dětí nevydrží přes noc v suchu a enuréza se nevyhýbá ani dospělým, může postihnout až 2 % osob!

Mýty a fakta

Mýtus č. 1: Noční počůrávání je problémem výchovy.
Pravda: Enuréza rozhodně není problémem výchovy. Dítě se v noci nepočůrává úmyslně, a už vůbec ne proto, aby rozhněvalo svoje rodiče.

Mýtus č. 2: Z nočního počůrávání každé dítě vyroste.
Pravda: Noční úniky moči jsou sice velmi rozšířeným problémem, s léčbou však není vhodné vyčkávat. Při dlouhodobých obtížích může dojít k rozvoji psychického traumatu, které si dítě přenese do dospělosti.

Mýtus č. 3: Při výskytu enurézy není třeba navštívit lékaře.
Pravda: Dětský lékař by měl o problému s nočním počůrávání určitě vědět. Jedině odborník totiž odhalí jeho pravou příčinu a nasadí účinnou léčbu. Lékařská pomoc je naprostou nezbytností, protože k samovolnému ústupu problému dojde pouze u 1–2 z 10 dětí.

Mýtus č. 4: Za noční únik moči je dítěti třeba rázně vyčinit a zdůraznit mu, že se to již víckrát nemá opakovat.
Pravda: Káráním ničeho nedocílíte. Dítě se naopak bude bát, což může problém ještě více zhoršit. Pokuste se mu citlivě vysvětlit, aby se pokusilo příští noc zůstat suché, a pokud se to povede, pochvalte ho.

Chcete svému dítěti pomoci?

Nečekejte, až z toho vyroste. Lékař může vašemu dítěti pomoci jeho problém vyřešit.

Důležité je začít co nejdříve!

Doctor image