Vydavatel: MeDitorial +
Adresa: Lékařský dům
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2
Kontakt: projekty@meditorial.cz