SVĚTOVÝ DEN POMOČOVÁNÍ

JE ČAS JEDNAT – 31. května 2023

 

Čekat, anebo vyrazit k lékaři? Důležitá otázka k nočnímu počůrávání

„On z toho vyroste,“ říkávají často příbuzní, kamarádi a známí, pokud se dítko školkou povinné stále v noci počůrává. Mají pravdu? Skutečně noční pomočování u dětí s věkem odezní? Nemůže být naopak projevem nějaké jiné nemoci, respektive nezanechá neřešený problém u dítěte šrámy na duši? Téma dětské enurézy si každoročně připomínáme koncem května v rámci Světového dne pomočování.

Lze z nočního pomočování vyrůst?

Pokud dítě nikdy nezažilo období, kdy by v noci vydrželo suché déle než půl roku, mluvíme o primární enuréze. Na vině bude pravděpodobně nevyzrálost nervových zakončení, které dítě informují o potřebě močit, nedostatečná kapacita močového měchýře a snížená tvorbu hormonu vazopresinu, který moč zahušťuje, a tím pádem i snižuje její množství. V takových případech můžete čekat, ale přesto byste si měli být vědomi dopadů, které může noční pomočování na dítě mít.

U sekundární enurézy, tedy jestliže dítě už prožilo dobu delší než půl roku, kdy se v noci nepočůrávalo, a nyní opět neudrží postel suchou, je třeba zpozornět. Nevyplatí se zvolit vyčkávací strategii a čekat, co se stane. Může jít o projev onemocnění, ale i neschopnost dítěte zpracovat výrazné změny, které se v jeho životě dějí (např. příchod sourozence).

Proč dochází k přehlížení pomočování rodiči

V dnešní době je na rodiče vyvíjen velký tlak. Mají pak dojem, že jejich dítě musí být jako ze škatulky a zapadat do všech možných tabulek. Rodiče se pak mohou dostat do situace, kdy se snaží dítě mermomocí zbavit plen, ale nedaří se jim to. A jelikož vyzkouší všechno možné a nic nezabírá, spokojí se nakonec s tradovaným vysvětlením, že dítě potřebuje čas a doroste do toho. Jenže jde o velkou chybu. Noční pomočování není ostudou, ale diagnózou, a proto patří do rukou odborníka. Není třeba se stydět dané téma probrat s dětským ošetřujícím lékařem. Rozhodně nejste špatným nebo neschopným rodičem, pokud se vaše dítě v noci pomočuje. Až 20 % pětiletých dětí nevydrží přes noc v suchu! Enuréza se nevyhýbá ani dospělým, může postihnout až o 2 % z nich. Pediatr vás odkáže na dětského urologa, který vám k léčbě poskytne více informací.

Bohužel se dodnes vyskytuje i určité procento rodičů, kteří jenom nejsou dostatečně informováni, jak tento problém řešit. Najdou se ovšem i tací, kteří se bojí léků nebo si myslí, že léčivé přípravky noční pomočování neřeší. A pak bohužel existují i rodiče, kteří o své děti nejeví dostatečný zájem, ať už z jakýchkoliv pohnutek.

Přehlížení problému se nevyplácí

Ať už jako rodiče spadáte do kterékoliv z předchozích skupin, neřešení nočního pomočování bude mít na děti vždy dost podobný efekt. Dítě se začne za svou „neschopnost“ stydět, bude si připadat méněcenné a se sebevědomím bude na štíru. Také může pociťovat únavu po nekvalitním spánku a to všechno se může projevit na jeho školních výsledcích (aktivitách během dne). Nedej bože, aby problém odhalili jeho spolužáci nebo se mu stala nehoda na společném výletě. Děti dokážou být zlé a může jít o stimul k počínající šikaně.  

Proč neodkládat návštěvu lékaře

Včasná návštěva lékaře dokáže vašemu dítěti pomoct a velmi ulevit. Toto onemocnění se sice týká nechtěných nočních nehod, ale postupně dochází ke změně celkové osobnosti dítěte. Dítě je ve formativním věku a následky těchto nesnází si může nést i dlouho poté, co již bude schopné vydržet v suchu celou noc.

Lékař vám doporučí dodržovat režimová opatření. Jedná se o úpravu režimu nejenom močení, ale i pití a spánku. Pokud daná pravidla nepomohou, přichází na řadu medikace. Ta pomůže zahustit moč, a tím pádem snížit její objem.

Kdo ještě může pomoct?

Kromě lékaře, který pomůže v řešení samotného problému, můžete vyhledat i další pomocnou ruku. 

Psychoterapie – dětský psycholog, který s dítětem probere jeho těžkosti, není vůbec k zahození. Pomůže mu si uvědomit, že jeho hodnota nestojí jenom na ne/pomočování. Stejně tak může psychologická péče pomoct i rodičům. Ti mohou s psychologem probrat své pocity selhání a očekávání.

Podpůrné skupiny – vyhledat můžete i rodiny, které prožívají stejné trápení. Sdílení s někým, kdo je na tom stejně, vždycky pomůže. Vhodné mohou být dětské tábory pro děti se stejnou diagnózou. Mohou propojit nejenom děti, ale i samotné rodiče. Více najdete na http://www.zlutykvet.cz/.

Informativní webové stránky – uživatelsky hezky zpracovanou internetovou stránkou, kde se můžete o obtížích dozvědět více, je nocvsuchu.cz. Najdete zde odpovědi na mnohé ze svých otázek, a dokonce i tipy na lékaře v okolí.

(rhl)

Zdroje:

CZ-URO-2200005