SVĚTOVÝ DEN POMOČOVÁNÍ

JE ČAS JEDNAT – 28. KVĚTEN 2019

Noční pomočování není ničí chyba. Jde o onemocnění, které může být a mělo by být léčeno.

Odborně se tomuto onemocnění říká noční enuréza. Podle statistik jím trpí každé čtvrté dítě ve věku 5 let a 5 až 10 procent 7letých. Ve většině případů je noční pomočování způsobeno nadprodukcí moči v nočních hodinách, neschopností probudit se nebo sníženou kapacitou močového měchýře.

Neléčený problém může mít vážný dopad na dítě a narušit jeho sebeúctu, emocionální pohodu a denní  fungování a přetrvávat do dospívání a dospělosti. Nečekejte proto, že noční počurávání u vašeho dítěte samo přejde, a svěřte se odborníkovi. Lékaři vědí, jak si s noční enurézou poradit.

Světový den pomočování 2019 vyzývá: Je čas jednat

Mezinárodní společnost pro dětskou inkontinenci (ICSS) a Evropská společnost pro dětskou urologii (ESPU) společně vyhlásily v roce 2015 první Světový den pomočování (World Bedwetting Day). Letos jde tedy už o pátý rok po sobě, kdy má 28. květen přispět ke zvýšení povědomí laické i odborné veřejnosti o této problematice.

Téma Světového dne pomočování 2019 navazuje na aktivity z předešlých let a znovu připomíná: „Je čas jednat.“ Tím zdůrazňuje, že pro diagnostiku a léčbu dětí, které trpí sekundární enurézou, lze učinit mnohem více.

Přečtěte si rozhovor s praktickou lékařkou pro děti a dorost MUDr. Marií Kmoníčkovou, která má s léčbou sekundární enurézy bohaté zkušenosti:
Léčba nočního pomočování je běh na dlouhou trať. Dítě netrestejte a „neúspěchy“ se netrapte