Problémy s močením

Problémy související s močením vyžadují vyšetření odborníka. Urolog se specializuje přímo na onemocnění močových cest a mužských pohlavních orgánů. Tohoto specialistu je možné navštívit rovnou čili bez jakéhokoliv doporučení praktickým lékařem.

Urolog se dennodenně setkává s následujícími chorobami a léčí je:

  • záněty močových cest,
  • močové kameny,
  • ledvinné koliky,
  • onemocnění prostaty,
  • choroby varlat,
  • inkontinence moči.

Tato a další onemocnění bývají doprovázena skupinou příznaků, mezi které patří:

Časté nucení na močení

Pokud nápadně často navštěvujete toaletu, a přitom pokaždé vymočíte pouze malé množství moči, jedná se o tzv. polakisurii. Ta bývá nejčastěji spojena se záněty močových cest a zvětšenou prostatou, může však doprovázet také ledvinnou koliku nebo upozorňovat na dráždivý močový měchýř.

Časté a vydatné močení ve dne (polyurie)

Normální množství moči vymočené během 24 hodin je u zdravého člověka mezi 0,5 a 2,5 l. Množství moči blížící se třem a více litrům lékaři označují názvem polyurie. Vedle nadměrného příjmu tekutin může polyurii zapříčinit celá řada onemocnění, jako cukrovka, žíznivka, choroby ledvin a další.

Zvýšená tvorba moči během spánku (noční polyurie)

Noční polyurie představuje nejčastější příčinu nočního močení, nykturie. Jedná se o stav, kdy noční tvorba moči převýší v závislosti na věku 20–33 % celkové denní produkce moči.

Močení v noci (nykturie)

Při nykturii se nemocný alespoň jedenkrát během noci vzbudí s pocitem plného močového měchýře a musí jít na toaletu.

Obtížné močení (dysurie)

Dysurie neboli obtížné močení zahrnuje bolest při močení, opožděný start močení, přerušované močení, nutnost použít při močení břišní lis, pocit neúplného vyprázdnění měchýře po vymočení nebo přerušovaný proud močení – tzv. „dribbling“. Nejčastější příčinou těchto obtíží bývá zbytnění prostaty.

Řezavá, pálivá bolest při močení (strangurie)

Strangurie obvykle doprovází zánětlivá onemocnění močového měchýře či močové trubice, může však upozorňovat také na poranění těchto struktur.

Neodkladné močení (urgence)

Urgence představuje velmi silné nutkání na močení, kterému musí dotyčný okamžitě vyhovět, jinak může dojít až k urgentní inkontinenci (úniku moči). Urgence je zcela jistě důvodem k důkladnému urologickému vyšetření. Její příčinou mohou být dráždivý močový měchýř, zánět močového měchýře, nádory močového měchýře nebo neurologická onemocnění (např. roztroušená skleróza či stavy po poranění páteře).

Zástava nebo zpomalení vylučování moči (retence)

Retence moči představuje situaci, kdy není možné spontánním vymočením vyprázdnit celý objem močového měchýře. Dochází k tomu při zúžení nebo úplném uzavření močových cest (hrdla močového měchýře, močové trubice) kvůli nádoru či zbytnění prostaty. Podobně nepříznivě může močení ovlivnit také postižení míchy úrazem.

Samovolný únik moči ve dne (inkontinence moči)

K močové inkontinenci neboli nedobrovolnému úniku moči může docházet:

  • při cvičení, smíchu či kašli kvůli zvýšenému nitrobřišnímu tlaku a nedokonalé souhře močových svěračů – tzv. stresová inkontinence,
  • kvůli silným stahům svaloviny močového měchýře, přestože obsahuje pouze malé množství moči – tzv. urgentní inkontinence,
  • v důsledku neurologického onemocnění nebo poranění mozku či míchy, kdy dojde k vyprázdnění močového měchýře bez předchozího nucení na močení – tzv. reflexní inkontinence.

Pomočování v noci (noční enuréza)

Pojem noční enuréza znamená neschopnost udržet moč během spánku a následné pomočení se. Vyskytuje se nejen u dětí, ale také u některých dospělých. K pomočení může dojít také v průběhu spánku během dne.

(veri)

Zdroj: www.nykturie.cz

Soutěž o Mikádo v dřevěné krabičce

Soutěž o Mikádo v dřevěné krabičce
Platnost: 1.4. - 30.4.2016

V dubnové soutěži můžete vyhrát zábavnou společenskou hru Mikádo.